• Laguage:
  • Contact US:

    Phone: 034-410-555 (อัตโนมัติ 40 หมายเลข)

  • Email:

    sales@sfcthai.com

Serviceบริการของเรา

หน้าแรก » บริการของเรา
บริการของเราService

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร สินค้าและการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้านการบริการ SFC เรามีการบริการจัดทำสินค้าตามความต้องการของลูกค้า หรือสเป็คของลูกค้า อาทิเช่น กระบอกลม, กระบอกลมไฮดรอลิก, ถังเพาเวอร์ยูนิก และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว  • จัดทำสินค้าตามความต้องการ
  • ตรวจเช็คสินค้าทุกขั้นตอนก่อนถึงมือลูกค้า
  • บริการจัดส่งสินค้ารวดเร็วตรงเวลา