• Laguage:
  • Contact US:

    Phone: 034-410-555 (อัตโนมัติ 40 หมายเลข)

  • Email:

    sales@sfcthai.com

Productsสินค้า


ข้อต่อสามทาง(Y) เกลียวนอก จำนวนผู้เข้าชม: 1,878 ครั้ง

คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: ข้อต่อสามทาง(Y) เกลียวนอก

 


SPX4-M5SPX8-01SPX12-01 
 SPX4-01SPX8-02 SPX12-02 
SPX4-02 SPX8-03 SPX12-03 
SPX6-M5 SPX8-04 SPX12-04 
SPX6-01 SPX10-01SPX14-03 
SPX6-02 SPX10-02 SPX14-04 
SPX6-03 SPX10-03 SPX16-03 
SPX6-04 SPX10-04 SPX16-04 


สินค้าอื่นๆในหมวดนี้: