• Laguage:
  • Contact US:

    Phone: 034-410-555 (อัตโนมัติ 40 หมายเลข)

  • Email:

    sales@sfcthai.com

News & Eventข่าวและกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี63

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี63 เข้าชม: 809 ครั้ง

  • คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย ขอบพระคุณทีมงาน วิทยากรที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อเกิดอัคคีภัย 

ข่าววันที่: 19 สิงหาคม 2563